ภาคีวิศวกรเครื่องกลท่านใดต้องการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกล ติดต่อกลับได้ที่ นายจัตุพล ขุนพิลึก สก.3531 มือถือ 081-9970976,089-5823366

สถิติ
เปิดเมื่อ12/10/2011
อัพเดท24/12/2012
ผู้เข้าชม17062
แสดงหน้า26314
เมนู
ปฎิทิน
November 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
งานวิศวกรรมเครื่องกล (เข้าชม 4215 ครั้ง)

 

แหล่งความรู้วิศวกรรม : วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

 

 
ระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ระบบไฮดรอลิกส์ หมายถึง ระบบการทำงานที่ใช้ของเหลวทุกชนิดเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานผ่านระบบท่อทาง เพื่อไปทำให้เกิดแรงและการเคลื่อนที่

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

 

 
รู้จักการใช้รถยนต์อย่างถูกต้อง และไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน
การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูง จะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะเมื่อเครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงอัตราความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงจะสูงตามด้วย เมื่อออกรถเราไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องยนต์โดยทั่วไปความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับการออกรถประมาณ 1,100-1,250 รอบต่อวินาที ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากและยังขับได้ระยะทางมาส่วนหนึ่งจากเส้นทางทั้งหมดที่กำลังจะไปด้วย ติดเครื่องยนต์ 10 นาทีจะสิ้นเปลืองน้ำมัน โดยเฉลี่ยประมาณ 200 ซีซี.หรือเทียบเท่าระยะทางประมาณ 40 เมตร

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
ใส่ใจลมยางสักนิด ต่อชีวิตทั้งคน และรถ
ขณะที่เมืองไทยย่างเข้าหน้าฝน สหรัฐก็ถึงช่วงซัมเมอร์ ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนนิยมขับรถท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ และกลุ่มรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยวดยาน จึงออกมากระตุ้นให้ชาวอเมริกันหันมาใส่ใจกับ 'ยางรถยนต์' ส่วนประกอบสำคัญของรถที่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจนัก คอลัมน์ Tricks & Tips เห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจึงนำมาถ่ายทอดต่อ

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (Hybrid and Electric Cars)
ด้วยสภาวะโลกร้อน บทความนี้จะอธิบายถึงแหล่งพลังงานที่ใช้ทำแทนน้ำมัน เพราะรถยนต์ในปัจจุบันใช้น้ำมันและแก๊สเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน มารู้จักกับรถยนต์หลายๆ ประเภทกันดีกว่า พร้อมกับแนวโน้มของรถยนต์ในอนาคต

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
กลยุทธ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงานเนื่องจากการชำรุดน้อยที่สุด โดยการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา คือ สามารถที่จะรักษาสมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร รักษาประสิทธิผลของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามแผนที่วางไว้ มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักร

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค (MEM)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย นาโนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องกลจุลภาค จัดตั้งขึ้นภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems) หรือ MEMS รวมไปถึงนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ที่เกื้อหนุนให้เกิดความก้าวหน้าในวงการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศผ่านทางโครงการวิจัยทางด้านต่างๆ เช่นทางด้านเซ็นเซอร์ขนาดนาโน (nanosensor), ด้านการออกแบบ จำลองการทำงาน และสร้างเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคสำหรับงานทางด้านต่างๆ

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Controller for Milling Machine)
ในปัจจุบันการใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Computer Numerical Control ) ในการอุตสาหกรรมภายในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อดีของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีคือ สามารถประหยัดเวลา แรงงานคน และทำให้คุณภาพของชิ้นงานที่ได้มีความแม่นยำสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตภายนอกประเทศได้

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
ผลิตเครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง
นับเป็นครั้งแรกที่จีเอ็ม และเอสเอไอซี จับมือกันพัฒนาระบบขับเคลื่อนอันก้าวล้ำ เครื่องยนต์ขนาดเล็กจะเป็นอาวุธหลักในการรุกตลาดที่มีความสำคัญยิ่งทั่วโลก ระบบเกียร์ใหม่ พร้อมดูอัล-คลัตช์ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
กระบวนการปั๊มเข้ารูปโลหะแผ่น (sheet Metal Stamping Process)
โลหะแผ่นเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันอยู่ในปัจจุบัน และมีกระบวนการทำหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ ซึ่งกระบวนการปั๊มเข้ารูปโลหะแผ่นก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจ

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
การตัดวัสดุในงานอุตสาหกรรม
การตัดโลหะเป็นงานที่ยากและใช้เวลาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้างานนั้นเป็นงานที่กำหนดค่าความผิดพลาดเอาไว้ต่ำมากหรือมีรูปร่างที่ไม่สามารถที่จะทำได้โดยใช้วิธีการเลื่อย ซึ่งการที่จะเลือกใช้การตัดแบบใด ก็ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นเป็นงานที่ต้องการความพิถีพิถันหรือเป็นงานที่ต้องใช้ความเร็วเพียงใด

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
การเขียนแบบ (mechanical drawing)
การเขียนแบบ (mechanical drawing) คือ การเขียนที่แสดงเป็นภาพ รูปร่าง สัญลักษณ์ และรายละเอียดของแบบที่ออกไว้ เพื่อให้นำไปสร้างเป็นของจริงได้ ในการเขียนแบบจะต้องมีความรู้ในสิ่งต่างๆ

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
การเชื่อมโลหะด้วยวิธี MIG
เป็นกระบวนการเชื่อมโดยการอาร์กแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมแบบต่อเนื่อง (Continuous Filler Metal or Consumable Electrode) กับชิ้นงาน

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
การเชื่อมโลหะ (Welding)
การเชื่อมโลหะ(Welding) คือการทำให้โลหะหลอมละลายเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อน การเชื่อมมีหลายวิธีซึ่งแตกต่างกันตรงที่การเกิดความร้อนและวิธีการให้ความร้อนแก่ชิ้นงาน โลหะหลายชนิดสามารถเชื่อมประสานกันได้โดยใช้ความร้อนเพียงอย่างเดียว เรียกว่า การเชื่อมหลอมละลาย โดยที่ไม่ต้องเติมวัสดุประสานหรือลวดเชื่อมก็ได้

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
ความแตกต่างระหว่างระบบ NC กับระบบ CNC
ระบบซีเอ็นซี (CNC) เป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบเอ็นซี (NC) ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างระบบเอ็นซี (NC) กับระบบซีเอ็นซี (CNC) ก็จะอยู่ที่ความสามารถของระบบควบคุม

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
ความหมาย O-ring (โอริง)
O-ring = โอ-ริง หมายถีงแหวนยางรูปวงกลมหรือรูปตัวโอ ก็เลยเรียกโอ-ริง ไม่ใช่ยี่ห้อของประเทศอะไรทั้งนั้น ใช้งานเพื่อกันกระแทกหรือป้องกันการรั่วซึม

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อมีอยู่หลายชนิดซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นชนิดๆหรือกลุ่มใหญ่ๆ ได้หลายกลุ่ม โดยแบ่งออกตามลักษณะการวมตัวกันของคาร์บอนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
เพลาลูกเบี้ยว
เพลาลูกเบี้ยว เป็นเพลาหมุน ที่ถูกสร้างให้บริเวณแกนเพลามีชิ้นโลหะยื่นออกมาในรูปทรง 'รูปไข่' โลหะที่ยื่นออกมาจากแกนเพลาที่เป็นรูปไข่นี้เอง เรียกว่า 'ลูกเบี้ยว' เมื่อเวลาแกนเพลาหมุน ลูกเบี้ยวก็จะหมุนตามไปกับเพลา

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
เพลาข้อเหวี่ยง (CRANKSHAFT)
แรงขับที่ใช้ในการขับเคลื่อนล้อของรถยนต์ ได้มาจากการเคลื่อนตัวขึ้นลงของก้านสูบและผลจากหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงเพลาข้อเหวี่ยงได้รับแรงจากลูกสูบและก้านสูบทำให้หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยเหตุนี้มันจึงทำจากเหล็กไฮเกร็ดผสมคาร์บอนซึ่งมีความทนต่อการสึกกร่อนสูง

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
เครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine)
การเลื่อย คือ การตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็ก ๆ หลาย ๆ คม ลักษณะจะคล้ายคมสิ่วหรือคมสกัดจำนวนมาก เรียงกันเป็นแถวๆ ฟันใบเลื่อยจะกัดชิ้นงานพร้อม ๆ กันทีละหลายฟันให้เป็นร่อง จนขาดออกจากัน

โดย... ภควัต รักศรี

 

 
  •