ภาคีวิศวกรเครื่องกลท่านใดต้องการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกล ติดต่อกลับได้ที่ นายจัตุพล ขุนพิลึก สก.3531 มือถือ 081-9970976,089-5823366

สถิติ
เปิดเมื่อ12/10/2011
อัพเดท24/12/2012
ผู้เข้าชม17062
แสดงหน้า26314
เมนู
ปฎิทิน
November 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บทความ

สามัญวิศวกรเครื่องกล
นายจัตุพล  ขุนพิลึก  สก.3531

ภาคีวิศวกรเครื่องกลท่านใดที่มีความประสงค์จะเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกล  แต่ยังกังวลใจอยู่กรุณาติดต่อกลับได้ที่หมายเลข 081-9970976  กระผมยินดีให้คำปรึกษาการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกลครับ

ประวัติการศึกษา

1.ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านชุมม่วง                                                    อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร                            อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนครสวรรค์                                       อำเภอเมือง        จังหวัดนครสวรรค์
4.ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วศบ.เครื่องกล)               อำเภอเมือง        จังหวัดนครราชสีมา
5.ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง(บริหารธุรกิจ)                             อำเภอเมือง        จังหวัดนครราชสีมา

ประสบการณ์ทำงาน

1.บริษัทนีสเทิร์น อินดัสทรี จำกัด             ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน           ประจำแผนกซ่อมบำรุง
2.บริษัทสีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด          ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล           แผนกซ่อมบำรุง
3.บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   ฝ่ายวิศวกรรม