ภาคีวิศวกรเครื่องกลท่านใดต้องการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกล ติดต่อกลับได้ที่ นายจัตุพล ขุนพิลึก สก.3531 มือถือ 081-9970976,089-5823366

สถิติ
เปิดเมื่อ12/10/2011
อัพเดท24/12/2012
ผู้เข้าชม17062
แสดงหน้า26314
เมนู
ปฎิทิน
November 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บทความ

การเลือกหม้อไอน้ำ
การเลือกบอยเลอร์ (หม้อไอน้ำ)

ข้อแรกที่ต้องตัดสินใจคือ  การเลือกว่าจะใช้ระบบหม้อไอน้ำหรือระบบน้ำร้อนต้องชัดเจน  
                    ขั้นตอนต่อไปก็คือประเมินขนาดของระบบโดยรวม  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาระงานมีอย่างไรบ้าง  ในทางอุดมคติกรณีที่ภาระงานคงที่และมีจำนวนมาก  จำเป็นต้องใช้หม้อไอน้ำที่มีขนาดใหญ่  แต่ถ้าภาระงานมีพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมง  ทุกวันหรือทุกฤดูกาลและต้องการให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ก็ต้องติดตั้งหม้อไอน้ำขนาดเล็กหลาย ๆ ลูก

          ขั้นตอนที่ 3 เป็นการระบุให้ชัดเจนว่าหม้อไอน้ำลูกใดเหมาะสมจะทำหน้าที่อะไร  แผนภูมิการทำงานในรูปที่ 41 และ 42 แสดงให้เห็นแนวทางสำหรับการเลือกหม้อไอน้ำไม่ว่าจะเป็นหม้อไอน้ำหรือหม้อน้ำร้อนก็ตาม  โดยมีพื้นฐานปริมาณการผลิตและเงื่อนไขที่ต้องการ  ในแต่ละระดับของปริมาณการผลิตสามารถเลือกได้จากหม้อไอน้ำที่มีให้เลือกหลายชนิด  จากที่กล่าวมาแล้วในตารางที่ 6 ได้แสดงให้เห็นถึงหม้อไอน้ำชนิดใดให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงที่สุด

          หม้อไอน้ำที่มีขนาดเล็กควรเลือกใช้เชื้อเพลิงเพียง 2 ชนิดเท่านั้นคือ  แก๊สและน้ำมัน  เพื่อให้ราคาเหมาะสม  อย่างไรก็ตามอาจเผื่อทางเลือกไว้สำหรับหม้อไอน้ำที่มีขนาดใหญ่ให้สามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้หลายชนิด  ในกรณีนี้จำเป็นต้องหาข้อมูลในเรื่องค่าใช้จ่ายการลงทุน  การดำเนินการและการบำรุงรักษาจากผู้ผลิต  หรือบางทีอาจจะเป็นผู้ที่ใช้หม้อไอน้ำอยู่เดิม

          เมื่อมีการเลือกหม้อไอน้ำใหม่  หรือต้องการหาหม้อไอน้ำใหม่มาทดแทนที่มีอยู่เดิม  จำเป็นต้องพิจารณาแผนงานการติดตั้งหม้อไอน้ำแบบพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power : CHP)  สำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้จะนำเสนอในโอกาสต่อไป